Skip to main content

Een thema dat men al sinds jaar en dag in politiek Den Haag op de agenda probeert te krijgen. Echter is er tot op de dag van vandaag nog geen knoop doorgehakt over het daadwerkelijk aanleggen van deze snelle verbinding tussen Amsterdam en Groningen. Wel lijkt er schot in de zaak te zitten. De in 2019 gestarte campagne voor de Lelylijn wordt enthousiast ontvangen en krijgt nu een vervolg door meer en meer politieke aandacht van onder andere PvdA, SGP en SP. De hoogste tijd voor noorderlingen in hart en nieren Sieger Dijksta, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW Noord, en Louis Luitjens, commercieel directeur Arcadis, om hierover in gesprek te gaan.

Van klimaatverandering tot razendsnelle verstedelijking. De wereld wordt steeds complexer. Om die reden creëert Arcadis, een van oorsprong Nederlands ingenieursbureau, buitengewone en duurzame oplossingen. Door overname van Articon, het toenmalige ingenieursbureau van de NS, is er in één klap een grote hoeveelheid kennis en kunde binnengebracht op het gebied van spoorwegen. Het is dan ook niet verrassend dat een thema als de Lelylijn leeft binnen een organisatie als deze. “Ik ben zelf een noorderling. Dat zit in mijn DNA. We beschikken in het noorden over hoogstaande universiteiten met hoog opgeleide mensen. De expertise die deze mensen met zich meedragen, willen we uiteraard behouden. Iets waar de Lelylijn aan kan bijdragen”, aldus Luitjens.

Volgens Sieger Dijkstra is het Noorden echter niet de enige partij die baat heeft bij de komst van de Lelylijn. “Uiteraard is de Lelylijn zeer belangrijk voor het Noorden, maar des te belangrijker is deze snelle verbinding voor de Randstad,” zo begint Dijkstra. “De wereld is enorm veranderd. Ruimte heeft de afgelopen maanden, door de komst van COVID-19, een hele andere dimensie gekregen. Waarom zouden we dan wegen en huizen bouwen in het drukste gedeelte van Nederland in plaats van gebruik te maken van de ruimte die Nederland
te bieden heeft?” Het aanleggen van de Lelylijn is voor Dijkstra dan ook een no-brainer. “Het is goedkoper, efficiënter en ook nog eens duurzamer dan de huidige verbindingen optimaliseren. Daarnaast ontlast de verbinding de drukte in het Westen en zorgt deze voor een flexibeler woon-werkverkeer.”

Om thema’s als infrastructuur en de Lelylijn onder de aandacht te brengen bij het grote publiek, is een vereniging als VNO-NCW Noord onmisbaar. Het draait om de interactie tussen de vereniging en haar leden. Zo vindt Louis Luitjens. “We kunnen het niet alleen. Je hebt elkaar nodig om iets tot stand te brengen. Dit kan alleen als je elkaar vertrouwt en elkaar de juiste ingangen biedt. Een proces waar ik dolgraag deelgenoot van wil zijn”. Buiten het lobbyproces is ook het netwerk een belangrijk punt voor Luitjens om onderdeel uit te maken van VNO-NCW Noord. “Mijn netwerk bevindt zich natuurlijk voornamelijk binnen de infrastructuur. Een smal netwerk. Door mijn lidmaatschap bij VNO-NCW krijg ik de kans om mijn netwerk te verbreden met ondernemers uit andere sectoren. Iets dat voor zowel mij als Arcadis meerwaarde biedt.”

Buiten de vele netwerkbijeenkomsten en activiteiten die de vereniging jaarlijks organiseert voor haar leden, is het bundelen van krachten ook een belangrijk speerpunt binnen de vereniging. “VNO-NCW vervult een belangrijke rol in Den Haag. Wij als regionale vereniging hebben juist nauw contact met belangrijke stakeholders in de regio waaronder provincies, gemeenten en kennisinstellingen,” zo vertelt Dijksta. “Met al deze stakeholders bundelen we nu onze krachten om onze argumentatie betreffende de Lelylijn over de bühne te brengen. Het is en blijft een gemeenschappelijk plan dat we najagen; ervoor zorgen dat de Lelylijn er ook daadwerkelijk komt. Zie het als een samenspel tussen verschillende stakeholders die, wanneer het nodig is, de kolen voor elkaar uit het vuur halen.”

Een samenspel dat binnen een project als de Lelylijn belangrijker is dan ooit. De vraag is volgens Dijkstra en Luitjens dan ook niet óf de Lelylijn er komt, maar wanneer die er komt. Het enige waar het nog aan ontbreekt is een andere zienswijze op Nederland. “Als je Nederland op dezelfde manier zou bekijken als metropool Tokyo, zou je niet langer naar 12 losse provincies kijken, maar naar één gebied. Een gebied met mooie parken, voldoende recreatie en uiteraard goede verbindingen. Waar wij naar kijken is een gevecht tussen het noorden en de Randstad. Maar het moet geen gevecht zijn. Het moet win-win zijn.”

‘De Kracht Van…’

Het bezoek van Hans de Boer en VNO-NCW Noord aan Arcadis valt onder de reeks ‘De Kracht Van….’. In ‘De Kracht van…’ gaat de vereniging in gesprek met haar leden over belangrijke thema’s zoals infrastructuur. Benieuwd naar de kracht van innovatie, duurzaamheid, de regio, het netwerk en de vele andere thema’s? Ga naar www.de-kracht-van.nl en ontdek de
kracht van VNO-NCW.