Skip to main content

We mogen wel spreken van een bijzonder jaar voor INNPACT, een ‘pact’ van ondernemers die zich bovengemiddeld verbonden voelen met de vereniging en hun regio. Waar de club, die onderdeel uitmaakt van VNO-NCW Noord, normaliter jaarlijks verschillende topbijeenkomsten organiseert om de impact in Noord-Nederland op maatschappelijk vlak te vergroten, gooide het coronavirus begin dit jaar roet in het eten. De hoogste tijd voor VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen en VNO-NCW Noord-voorzitter Sieger Dijkstra om begin september in gesprek te gaan met de leden van INNPACT.

Tijdens de interactieve sessie stond het onderwerp infrastructuur hoog op de agenda. Ook niet geheel verrassend gezien de carrière van Thijssen die zich grotendeels binnen de infrastructuur sector heeft afgespeeld. Haar affiniteit met het onderwerp is dan ook groot. “Ik geloof in de kracht van infrastructuur. Het stimuleert de landelijke economische ontwikkeling en het brengt ons met elkaar in verbinding”, zo vertelt Thijssen. Ze is er dan ook van overtuigd dat de problemen rondom infrastructuur niet enkel regionaal, maar nationaal aangepakt moeten worden. “Infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor de economische groei van Nederland. Het maakt ons land tenslotte aantrekkelijk voor bedrijven wereldwijd. En dus moeten we hierin blijven investeren”, aldus Thijssen.

Als men spreekt over infrastructuur, wordt er vaak gedacht aan zichtbare wegen, spoorwegen, luchthavens etc. Maar de, voor velen, onzichtbare infrastructuur is minstens zo belangrijk. Denk aan de energie- en digitale infrastructuur. Twee aspecten die ervoor zorgden dat een deel van de corona-recessie gedempt is. “Zowel de energie- als de digitale infrastructuur maken het in een periode als deze mogelijk om thuis te werken”, zo begint Thijssen. “Dit heeft ons doen beseffen dat het niet langer noodzakelijk is om in de Randstad te wonen én te werken. Mits je goede verbindingen hebt natuurlijk”, zo vult Thijssen aan.

Dit laatste, het aanleggen van goede verbindingen, brengt ons bij de Lelylijn. Een thema dat men al sinds jaar en dag in politiek Den Haag op de agenda probeert te krijgen. Maar is er tot op de dag van vandaag nog geen knoop doorgehakt over het daadwerkelijk aanleggen van deze snelle verbinding tussen Amsterdam en Noord-Nederland. Iets waar de leden van INNPACT, regionale vereniging VNO-NCW Noord en VNO-NCW landelijk gezamenlijk verandering in hopen te brengen. “VNO-NCW vervult een belangrijke rol in Den Haag. Wij als regionale vereniging hebben juist nauw contact met belangrijke stakeholders in de regio waaronder provincies, gemeenten en universiteiten”, zo vertelt Dijkstra. “Met al deze stakeholders bundelen we onze krachten om onze argumentatie betreffende de Lelylijn over de bühne te brengen. Het is en blijft een gemeenschappelijk plan dat we najagen”.

Ook Thijssen is voor de komst van de Lelylijn. “Er zijn infrastructurele knelpunten die voor de coronacrisis al bekend waren, die nu niet ineens weg zullen zijn. Door de huidige situatie is het alleen maar logischer en meer kansrijk geworden dat een nationale verbinding als de Lelylijn er komt”, aldus Thijssen. Dit gezamenlijke doel maakt krachten bundelen belangrijker dan ooit. Waar VNO-NCW zich in Den Haag inzet voor deze landelijke verbinding, is ook een ondernemersgroep als INNPACT onmisbaar in de regio zelf. Een club die de spil is tussen VNO-NCW Noord en haar leden. Dijkstra: “We kunnen het niet alleen. Je hebt elkaar nodig om iets tot stand te brengen. Dit kan alleen als je elkaar vertrouwt en de juiste ingangen biedt. Bij VNO-NCW Noord zijn we blij dat we hier ons steentje aan kunnen bijdragen!”.

‘De Kracht Van…’
Het bezoek van Ingrid Thijssen aan regio Noord valt onder de reeks ‘De Kracht Van….’. In ‘De Kracht van…’ gaat de vereniging in gesprek met haar leden over belangrijke thema’s zoals infrastructuur. Benieuwd naar de kracht van duurzaamheid, innovatie, de regio, samen, het netwerk en de vele andere thema’s? Ga naar www.de-kracht-van.nl en ontdek de kracht van VNO-NCW.