Skip to main content

Ingrid Thijssen, sinds Prinsjesdag voorzitter van VNO-NCW, schoof aan op het Rotterdamse Miljoenenontbijt van VNO-NCW West. Hiermee trad ze voor het eerst op in haar nieuwe rol als voorzitter en opvolger van Hans de Boer. Tijdens de ontbijtsessie ging ze in gesprek met tafelgasten minister Sigrid Kaag, burgemeester Aboutaleb en chief economist PwC Jan-Willem Velthuijsen over de kracht van de Miljoenennota binnen een toekomstbestendig Nederland.

De kracht van de Miljoenennota is investeren. Investeren in ondernemers en investeren in een toekomstbestendig Nederland. Een volgens Thijssen nieuwe en unieke aanpak. “Meestal wordt er een ander beleid gevoerd als er sprake is van een crisis. Je ziet vaak dat er wordt bezuinigd of dat belastingen worden verhoogd. Het is dan ook opvallend te noemen dat de overheid er dit jaar voor kiest om geld toe te stoppen in plaats van te bezuinigen. Een koers die zowel de regionale verenigingen als wij vanuit VNO-NCW landelijk enorm steunen”, aldus Thijssen.
Deze nieuwe koers is volgens minister Kaag vanzelfsprekend. “Iedereen beseft dat we belangrijke stappen moeten nemen in deze onzekere tijd. We hebben namelijk te maken met een ongekende crisis van wereldformaat. Bovendien heeft de coronacrisis ons laten inzien dat we anders om moeten gaan met Nederland. Dit is onze kans om dat te doen. En die kans moeten we met beide handen aangrijpen”, vult Kaag aan.

Het is onderhand wel duidelijk dat een toekomstbestendig Nederland er alleen komt wanneer er wordt samengewerkt. Het is dan ook geen verrassing dat juist het thema ‘Samen ondernemen’ dit jaar centraal staat tijdens de Miljoenennota. “Ondernemers zijn de kurk waar de samenleving op drijft, zo begint Thijssen. “De huidige investeringen zijn noodzakelijk voor de ondernemers in ons land. Namens VNO-NCW sluiten we ons dan ook volledig aan bij de toekomstplannen van het kabinet. Deze investeringen zullen de komende jaren namelijk zowel het economisch herstel als de groei van de banenmarkt moeten bevorderen”, aldus Thijssen.

Tijdens het Miljoenenonbijt komt duidelijk naar voren dat een vereniging als VNO-NCW West noodzakelijk is in tijden als deze. Ze vormt de schakel tussen ondernemers en overheid. Aan ons allen de taak om die boodschap over te brengen naar de rest van de samenleving. We hebben elkaar nodig om door een crisis als deze heen te komen. Dat is de kracht van samen.

‘De Kracht Van…’
Het bezoek van Ingrid Thijssen aan regio Noord valt onder de reeks ‘De Kracht Van….’. In ‘De Kracht van…’ gaat de vereniging in gesprek met haar leden over belangrijke thema’s zoals infrastructuur. Benieuwd naar de kracht van duurzaamheid, innovatie, de regio, samen, het netwerk en de vele andere thema’s? Ga naar www.de-kracht-van.nl en ontdek de kracht van VNO-NCW.