Skip to main content

Smurfit Kappa Roermond Papier is een van de koplopers op het gebied van circulaire economie binnen de papierindustrie. Een bedrijf dat zich specialiseert in de productie van gerecycled papier en focust op energie- en CO2-reductie. Het doel? Werken aan een gemeenschappelijke toekomst. Met het nationaal klimaatakkoord op komst is een bezoek aan dit bedrijf relevanter dan ooit. Tijd voor algemeen directeur LWV Huub Narinx, regio-voorzitter LWV Giel Braun en landelijk voorzitter VNO-NCW Ingrid Thijssen om een bezoek te brengen aan deze toonaangevende papierproducent en in gesprek te gaan over de kracht van circulariteit en de energietransitie.

Papierproducent Smurfit Kappa produceert jaarlijks uit 100% oudpapier 650.000 ton gerecycled papier voor golfkarton verpakkingen. De afgelopen jaren heeft het bedrijf een enorme groei doorgemaakt. “De groei van ons bedrijf gaat hand in hand met de zorg voor het milieu. Dat vraagt om veranderingen en verbeteringen”, zo vertelt Wouter Lap, Managing Director Smurfit Kappa. “Papier maken is nu eenmaal een energie-intensief proces met een continue focus op energiereductie.” Door middel van een energie-efficiency plan heeft dit bedrijf in 2018 een recordproductie gemaakt en toch haar absolute CO2-emissie met 3% kunnen reduceren terwijl het al Europees benchmark is. Een voorbeeld voor vele ondernemers in Nederland.

Niet voor niets heeft Smurfit Kappa zich de afgelopen jaren bewust gepositioneerd als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Thema’s als duurzaamheid, innovatie, veiligheid en de mens staan hier hoog op de agenda. “Papier is overal hetzelfde”, vertelt Lap. “Het onderscheidend vermogen van Smurfit Kappa ligt daarom in haar vergaande duurzaamheidsbeleid. Alles gaat terug in de keten.” We kunnen wel spreken van een bedrijf dat altijd in beweging is. Er wordt constant gezocht naar innovatieve oplossingen met als einddoel een fabriek zonder afval.

Ook tijdens een rondleiding in de fabriek en het Experience Center is het circulaire karakter duidelijk zichtbaar. Iets waar Thijssen meer dan bewondering voor heeft. “Er zijn tal van ondernemers die hun kosten omlaag brengen door het hergebruik van reststromen en tegelijkertijd op een meer duurzame manier handelen, zoals hier bij Smurfit Kappa”, begint Thijssen. “Die vorm van circulariteit draagt bij aan het op lange termijn duurzaam en toekomstbestendig maken van onze economie en daarmee aan een toekomstbestendig Nederland.” Men kan dus wel stellen dat circulariteit een goed verdienmodel voor bedrijven kan zijn.

Toch is er meer nodig om Nederland toekomstbestendig te maken. “De energietransitie is een belangrijke factor voor verduurzaming. Daar moeten we werk van maken”, zo stelt Thijssen. Volgens de voorzitter speelt het bedrijfsleven hier een cruciale rol in. Er zijn echter ook de nodige uitdagingen. “CO2 is geen nationaal, maar een globaal probleem. Met de klimaatdoelstellingen van Parijs en Nederland ligt er nog een enorme uitdaging voor ons. We zijn bezig met een plan om de gewenste transitie en CO2-reductie te kunnen realiseren, door naast energiebesparing en efficiëntieverbeteringen in te blijven zetten op vergroening van onze energiebehoefte. Dat kunnen we niet alleen. En dus is onderdeel uitmaken van een vereniging als LWV belangrijker dan ooit”, aldus Lap.

Kortom, een vereniging als VNO-NCW met haar regionale verenigingen waaronder de LWV, is cruciaal om die klimaatdoelstellingen te halen. “Als klein land moeten we slimme dingen doen om te blijven zorgen voor welzijn voor iedereen. Om bedrijven een gelijk speelveld te geven, willen we dan ook dat er maatregelen worden genomen op Europees niveau. Geen gemakkelijke opgave, maar we gaan ons er hard voor maken, zodat we gezamenlijk stappen kunnen zetten”, aldus Ingrid Thijssen.

‘De Kracht Van…’
Het bezoek van Ingrid Thijssen aan Smurfit Kappa Roermond Papier valt onder de reeks ‘De Kracht Van….’. In ‘De Kracht van…’ gaat de vereniging in gesprek met haar leden over belangrijke thema’s zoals circulariteit en energietransitie. Benieuwd naar de kracht van duurzaamheid, de regio, samen, het netwerk en de vele andere thema’s? Ga naar www.de-kracht-van.nl en ontdek de kracht van VNO-NCW.